top of page

DOKLADY K ODEVZDÁNÍ
PŘI PŘÍJEZDU

Před přihlášením dítěte je vhodné se seznámit s Podmínkami pro přijetí dítěte na soustředění. Při nástupu na soustředění je nutné odevzdat úplnou dokumentaci k přihlášenému dítěti – tedy Potvrzení o bezinfekčnosti dítěte a kopii průkazu zdravotní pojišťovny. Zdravotní způsobilost a plnou moc není potřeba vzhledem k počtu účastníku pro tento ročník vyplňovat.

Lékař Kontrola formulář

BEZINFEKČNOST

Potvrzení vyplňuje zákonný zástupce dítěte. Je důležité, aby potvrzení bylo podepsáno v den odjezdu na tábor, ne dříve.

Lékařský formulář s stetoskop

ZPŮSOBILOST

Posudek si nechte potvrdit u praktického lékaře dítěte. Platnost dokumentu je 1 rok. Využívá se pro potřeby organizovaných dětských pobytů (soustředění,tábory,..). Budete-li mít v době konání soustředění potvrzenou způsobilost z jiné akce, lze ji použít.

Netřeba pro tento rok!

Formulář na schránky

PLNÁ MOC

Plnou moc vyplňuje zákonný zástupce dítěte. V případě potřeby lze díky tomuto dokumentu poskytnout dítěti ošetření lékařem. Veškeré takové kroky se snažíme se zákonnými zástupci dopředu konzultovat.

Netřeba pro tento rok!

„POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI„

„POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI„

„PLNÁ MOC K OŠETŘENÍ DÍTĚTE„

bottom of page