top of page

Turnaj - Cyklus 3

Obecné informace

Obecné informace o turnaji v propozicích zde.

Dodatečné informace pro účastníky turnaje níže.

Zahájení turnaje:

  • Zahájení turnaje proběhne v 8:30h na discordu, v hlasovém kanále #turnaj.

  • Na zahájení je nutno dorazit, protože bude sloužit i jako ověření, zda jsou všichni zaregistrovaní přítomní.

 

Informační kanály:

  • Los bude vždy v discord kanále #aktuální-soupiska.

  • Po odehrání partie je vítěz povinen výsledek partie nahlásit rozhodčímu turnaje. A to krátkou zprávou do kanálu #aktuální-soupiska.

Komunikace v případě problémů:

  • Pokud by se vyskytl problém během kola, který je potřeba diskutovat s rozhodčím, kontaktujte rozhodčího prostřednictvím discordu. Rozhodčí, případně organizátor, budou online v průběhu turnaje.

Poznánka kdyby nebyl rozhodčí ani organizátor na discordu k zastižení, mají rodiče telefon na organizátora Dušana Jánského.

Výsledky turnaje:

bottom of page